Nhạc Trữ Tình

Hái Trộm Hoa Rừng Hương Ngọc Vân
Giận Anh (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Tình ca đã qua 4 Nguyễn Đình Chương
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Xin Trả Cho Em Võ Hoàng Lâm - Hoàng Hải (Bolero)
Phụ Tình Trúc Chi
Vo Dương Ngọc Thái
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm