Nhạc Trữ Tình

Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
Tâm Tình O Huế Quốc Quốc
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Trăng Hờn Tủi Hoàng Công Danh
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy