Nhạc Trữ Tình

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Tình Yêu Cách Trở Hoàng Minh Thắng
Chuyện Vợ Chồng. Fortune Đinh Kiến Văn
Quê Hương Thanh Hoa
Cỏ Úa Thủy Tiên
Bình Dương Một Khúc Tình Quê Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
Hạ Huế Phi Bằng
Mai Mot Em Ve Dương Ngọc Thái
Con Có Chúa Mà Nguyễn Hồng Ân