Nhạc Trữ Tình

Chúa Là Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Đường Xưa Tuấn Quang
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Đoạn Tuyệt Nguyễn Thành Viên
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Ngợi ca quê hương em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tình Lỡ Vũ Hoàng
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân