Nhạc Trữ Tình

Ngậm Ngùi Trung Quang
Ảo ảnh Ngọc Liên - Hồ Trung Dũng
Thì Thầm Với Dòng Sông Hồng Hạnh Bolero
Ngại Ngùng Châu Giang
Mưa Khóc Tình Đau Micae Lê Hùng
Hai Lối Mộng Diễm Thùy
Màu Mắt Nhung Lê Anh Dũng
Chuyện Hẹn Hò Tuyết Nhung - Trường Sang
Tủi phận Giang Anh Kỳ
Một Cõi Đi Về Thiên An - Lệ Hồng