Nhạc Trữ Tình

Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Định mệnh tình yêu Châu Kiệt Phương
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Nối Lại Tình Xưa Quang Đại - Thi Phượng
Trầu Cau Hà Gia Phúc
Gót Phiêu Du Bảo Nguyên
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Xót Xa Phương Thanh