Nhạc Trữ Tình

Bậu Ơi Tuyết Vân Hà
Trách Người Gian Dối Đông Đào - Mạnh Nguyên
Xuân Và Tuổi Trẻ Linh Mục Quang Lâm
Hồng Nhan Trúc Chi
Đan Áo Mùa Xuân Bảo Nguyên
Ngày Em Theo Người Âu Thiên Dzũ
Tiền Là Gì Trường Sơn
Miệng Đời Tuấn Quang