Nhạc Trẻ

Mưa Kỉ Niệm Nguyễn Đình Dũng
tinhdau tinhdau tinhdau Kai Đinh - Orange
Điều Anh Giữ Kín Nguyễn Đình Dũng
Vội Vàng Dạt Tấn
Có Em Đây Remix Như Việt - Dunghoangpham
Ai Bán Nỗi Cô Đơn Nguyễn Đình Vũ
Mùa Hè Của Ai? Hoàng KayLee - kisstherajn
Bánh Mì Việt Nam Nguyễn Đình Vũ
Nhu Mì Jaigon Orchestra - tú tú
Em Bước Đi Rồi Beat Nguyễn Đình Dũng