Nhạc Trẻ
Ngọt (HeineKen Remix) Quang Minh - Hugo
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Bến Tình Sầu Huỳnh Phong - Thắng Trầm
Dáng Em Dương Edward
Khúc Biệt Xa Trung Quang
Qua Đêm Nay Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Tắt Đèn Only C - Isaac
Nỗi Nhớ Đóng Băng Lương Chấn Nam
Trong Buồn Có Vui HamLet Trương
Tuổi Trẻ NEU MEC Music Club