Nhạc Trữ Tình

Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh
Ly Rượu Mừng Tốp ca - Dư Anh
Nhành Cây Trứng Cá Trường Sơn - Kim Thư
Nước Mắt Của Mẹ Trương Phi Hùng
Thương Mẹ Văn Hương
Phận bạc Đào Phi Dương
Tôi Ru Em Ngủ Thiên An - Lệ Hồng
Để Trả Lời Một Câu Nói Tuấn Quang - Ngoc Thuong
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như