Nhạc Trữ Tình

Duyên Ta Trời Ban Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Sông quê 2 VŨ HẢI - Tú Sương
Chiều Một Mình Qua Phố Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Mưa đêm tỉnh nhỏ Lương Tấn Đạt
Mưa Rừng Lưu Ánh Loan
Hồn Quê Hoàng Châu
Sầu Lẻ Bóng Diễm Hân
Mưa Rừng Mai Thiên Trang
Tình Bạn Thân Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân