Nhạc Trữ Tình

Ngàn Năm Yêu Đương Ân Thiên Vỹ - Trinh Tuyết Hương
Nhẫn Cỏ Cho Em Hương Ngọc Vân
Biển Tình Hoàng Lê
Mơ Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến