Nhạc Trữ Tình

Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lê Tiến Ngọc
Nhớ Cha Lê Sang - Kim Thoa
Tình lỡ duyên thừa Đông Phương Bảo
Nối Lại Tình Xưa Hồ Quang Lộc - Cẩm Như
Quên Yến Phương
Chuyện Hợp Tan Phạm Bảo Khánh
Tình Ấm Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
Đưa Em Về Kiên Giang Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Tình Mẫu Tử Duy Cường