Nhạc Trữ Tình

Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
Đoạn Tuyệt Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ai Khổ Vì Ai Long Nhật
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI