Nhạc Trữ Tình

Tình Mẹ Bao La Châu Kim Kha
Chuyện Đàn Ông Đinh Kiến Văn Fortune
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Tủi phận Dương Chấn Huy
Tình cha Thanh Tuấn - VŨ HẢI
Đoạn Tuyệt Nguyễn Thành Viên
Đạo Làm Con Tuấn Quỳnh
Đoạn Buồn Đêm Mưa Nguyễn Thành Viên
Tình xưa Hữu Thọ
Khóc Thầm Ngọc Huyền