Nhạc Trữ Tình
Ước Nguyện Đầu Xuân Thúy Hằng Hana - Hữu Khánh
Bài ca đất phương nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ngày đá đơm bông Trung Hậu - Khang Lê
Trên Dòng Sông Nhỏ Quỳnh Vy - Ngô Tiến Minh
Lk Biển Tình Đan Trường
Vợ Ghen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Như Một Cơn Mê Mai Tuấn - Tâm Như
Như Lục Bình Trôi Ngọc Sơn - Ngân Huệ