Nhạc Trữ Tình

Mưa Yêu Khánh Trang
Biển Tình Đàm Vĩnh Hưng
Nhớ Nhau (Live) Lý Thu Thảo
Tôi Ru Em Ngủ Thiên An - Lệ Hồng
Nhạc rừng Trung Hậu
Hạ Buồn Lý Thu Thảo
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Thao Thức Vì Em Nguyễn Thành Viên
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nội Tôi Mạnh Quỳnh