Nhạc Trữ Tình

Tình Em Xứ Quảng Tuấn Khương
Vì Đó Là Em Nguyễn Hiền
Xin Trả Cho Đời Hồ Quang Lộc
Tự Tình Hồ Quang Lộc
Kiếp Nghèo Hoàng Ái My
Anh Ba Khía Đan Trường
Một Ngày Qua Nguyễn Hoàng Nam
Nguyện Cầu Mùa Đông Linh Mục Quang Lâm
Kẻ Xa Nhà Phi Bằng
Nhìn Em Hạnh Phúc Đinh Kiến Văn Fortune