Nhạc Trữ Tình

Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương
Chỉ là hẹn ước Khang Lê - Lý Diệu Linh
Bến Cũ Đò Xưa Ngô Quốc Linh
Con Đi Tìm Chúa Linh Mục Quang Lâm
Ước Nguyện Đầu Xuân Thúy Hằng Hana - Hữu Khánh
Tình lỡ Lâm Chi Khanh
Chuyện Một Người Đi Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương