Nhạc Trữ Tình

Thành Phố Buồn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lòng mẹ Trịnh Mười
Tôi Yêu Người Tôi Xa Người Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Hoa tím người xưa Dương Hồng Loan
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang