Nhạc Trẻ

Where Are You Nhiều Ca Sĩ - Minh Thuận
Tonight Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Tiếng Yêu Ngày Mưa Phạm Nhật Bu
When You Go KallawPie - Amy Tr
Ngôi Sao Bay Lương Chấn Nam
Ở Nhà Nhiều Ca Sĩ - DyA
Đêm Lao Xao (Ballad) Lương Chấn Nam
Cầu Hôn (Happy Ver.) Văn Mai Hương