Nhạc Trẻ

Kathy Kathy (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Chúng Ta Ngày Ấy Shin Hồng Vịnh - Kim Han Sol
2H Sáng Nhiều ca sĩ
Vì Sao Em Khóa Máy Lâm Chấn Huy
Bồng Bềnh Tóc Tiên
CONG Tóc Tiên
Yêu Thật Lòng Tô Tài Năng
Cà Phê Miền Quên Đông Phương Tường
Đắm Say Nhiều ca sĩ
Chia tay trong mưa Trương Như Anh
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ