Nhạc Trẻ

Cho Mình (Beat) Mochi - Huy Trung Nguyen
Phút Biệt Ly Phạm Trưởng - Wendy Thảo
Đôi Mi Em Đang U Sầu Đông Nhi - Wowy
Bia Hơi Hà Nội Nhiều Ca Sĩ - Huy Râu
Không Chín VP Bá Vương - Kenji P336
Slow Vxllish - Nie
Stupid Love MC Goku - SK
Hợp Đồng Tình Yêu Lương Chấn Nam