Nhạc Trẻ

Em Yêu Người Khác Mà Châu Khải Phong - Chu Bin
Rừng Đom Đóm The Cassette
Hoài Niệm Đặng Tuấn Vũ
Mẹ Em Nhắc Anh HamLet Trương - Orange
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Cảm Ơn Anh Phương Linh
For My Love Khói Stone