Nhạc Trữ Tình

LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Mẹ Ơi Đừng Giận Con Dương Hồng Loan
Duyên quê Dương Hồng Loan - Đặng Trí Trung
Tình Lỡ Kim Thư
Đám Cưới Trên Đường Quê Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Thuyền Hoa Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Tình thắm duyên quê Trung Hậu - Khang Lê
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc
Tình Xuân Cẩm Loan
Xuân Xa Nhà Cẩm Loan
Sầu lẻ bóng Lâm Gia Bảo