Nhạc Trữ Tình

Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Trái tim không ngủ yên Ái Vân - Anh Dũng
Cát Bụi Cuộc Đời Diệp Nguyên Linh
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Một Mái Nhà Tranh Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Đừng nhắc chuyện đau lòng Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Giọt Buồn Không Tên Hương Ngọc Vân
Khúc Tình Huế Đăng Thuật
Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh
Đà Lạt Nên Thơ Diệp Nguyên Linh
Chung Mộng Vân Khánh
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Tiếng thạch sùng Giang Bích Ngọc