Nhạc Trữ Tình

Nhớ Nhau Hoài Nguyễn Ngọc Sơn - Khánh Bình
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Trương Phi Hùng
Lệ Đau Kim Linh
Tâm Niệm Phật Thích Trung Đạt
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Khóc Thầm Ngọc Huyền
Đi cày Kim Tử Long - Tài Linh