Nhạc Trữ Tình

Quan Ngheo Ky Niem Dương Ngọc Thái - Thành Lê
Lối Về Mỹ Tâm
Tình bạc Hoàng Kim Long
Kiếp Nghèo Hoàng Ái My
Lầm Phước Lộc
Căn nhà dĩ vãng Diệp Hoài Ngọc - Hoàng Vĩnh Nam
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Hai Đứa Giận Nhau Đoàn Minh - Ngọc Hân