Nhạc Trữ Tình
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Duyên Ta Trời Ban Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
Cuốn trôi Tuyết Mai
Biển Tình Lê Thu Uyên
Hếu Yêu Tuấn Quang
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Đồng Tiền Nghịch Cảnh Chế Thanh - Châu Trường Phúc