Nhạc Trữ Tình

Nàng Sơn Ca Thái Hòa - Diệu Thắm
Qua Cơn Mê Diệu Đan
Cỏ Úa Quốc Cường
Hoa Tím Ngày Xưa Diệu Thắm
Yêu Thầm Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Khóc Thầm Duy Cường Bolero
Tuý Ca Việt Hoà
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Duy Cường Bolero
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero
Mẹ Tôi (Live) Hồng Gấm