Nhạc Trữ Tình

Bạc bẽo tình đời Trần Nhật Quang
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
Phật Tâm Phạm Hồng Biển
Thành Tâm Kính Phật Dương Nghi Đình
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Thư cuối Vân Quang Long
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Sang Ngang Cao Hoàng Nghi
Lối Cũ Tình Xưa Đông Nguyễn
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
Tâm niệm Mỹ Hạnh