Nhạc Trữ Tình

Mùa Xuân Xa Quê Khánh Duy Khương - Ngọc Khang
Hứa với em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Ngẩu hứng lý ngựa ô Thanh Hà - Thanh Hằng
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Chiều Mưa Huyen Trang Sao Mai 2013f
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Trần Thu Thảo
Tứ Nhiếp Pháp Thích Trung Đạt
Đàn Bà Quách Thành Danh
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
Hương Sơri Bảo Trung