Nhạc Trữ Tình

Còn Mãi Tìm Nhau Trần Thu Hà - Quốc Trung
Khi Không Ngọc Hân
Thay Tình Như Thay Áo Đào Phi Dương
Tình thắm duyên quê Trung Hậu - Khang Lê
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Mừng tuổi mẹ Nguyễn Ngọc Sơn - Khắc Quốc Hải
Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Tội tình Hoàng Hải Đăng