Nhạc Trữ Tình

LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Nguyễn Thành Viên
Thuong Hoai Ngan Nam Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Áo mới Cà Mau Hoàng Việt Trang
Ba Thương Tạ Đình Nguyên
Trách Ai Vô Tình Lâm Nhật Thanh
Ta đi tìm em Tốp ca - Nguyễn Nhật Tân