Nhạc Trữ Tình

Cô Út Sang Sông Lương Hồng Chi - Văn Hương
Tiền Là Gì Trường Sơn
Đừng Nói Yêu Tôi Ân Thiên Vỹ
Tự Tình Đêm Tina Ngọc Nữ
Cuộc Đời Ba Thế Hệ Minh Nguyệt - Nguyên Đan
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Hồng Phượng - Tuấn Quang
Đời Là Bể Dâu Vũ Phong Sơn