Nhạc Trữ Tình

Xa Nhà Duy Minh
Giận hờn Đăng Anh
Mùa Thu Cho Em Trung Quang
Lk Nửa Đêm Ngoài Phố Hoàng Lê - Phước Lộc
Anh Tư Đất Phi Bằng
Cát Bụi Cuộc Đời Châu Thanh Phong
Xa Quê Nhớ Nội Dương Nghi Đình
Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Đoạn Tuyệt Trần Thu Thảo
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo