Nhạc Trữ Tình

Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
Người đã như mơ Hoàng Tú Minh
Nhớ Nhau Hoài Lê Thu Uyên
Ngày Em Đi Dan Phong
Duyên phận Kim Ny Ngọc
Người Đàn Bà Đông Nguyễn
Tình lỡ duyên thừa Đông Phương Bảo
Nợ Duyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân