Nhạc Trữ Tình

LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Đêm Sau Cùng Đông Nguyễn
Tìm lại người xưa Long Nhật - Đăng Anh
Trả hiếu nợ tình Quốc Đại - Đinh Thiên Hương
Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Xa Nhà Lâm Bảo Dương
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm