Nhạc Trữ Tình

Quê Nhà Phương Thanh
Con Cần Lời Chúa Tina Ngọc Nữ
Huế Xưa Hoàng Minh Thắng
Đành Lòng Sao Em Ngô Quốc Linh
Nữ Vương Mân Côi Linh Mục Quang Lâm
Đổi Thay Hồng Phấn
Thôn Dã Chiều Hè NSUT Minh Quang
Huế Thương Thanh Ngọc
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
Bóng cả Yến Phương
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Cánh Thiệp Đầu Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh