Nhạc Trẻ

Thôn Nữ Hóa Thiên Nga Beat Hồ Thiện Quân - Vương Zhang
Cân Đo Đong Đếm Dương Nhất Linh - Dương Gia Khánh
Thôn Nữ Hóa Thiên Nga Hồ Thiện Quân - Vương Zhang
Khóc Trong Đêm Vy Thúy Vân
Thôi! Bàng Khánh Tùng Lâm - My Carol
Happier Tomorrow Thanh Vân Hugo
Đế Vương

Đình Dũng

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06