Nhạc Trẻ

Chỉ Riêng Anh Phương Nam - Truc Ban Bun
Ber Deus Tiến Đạt - GiunDra
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Muốn Chill Cùng Em T00n - Luke Martins
Như Yêu Lần Đầu Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Dành Cho Em (#DCE) Nhiều Ca Sĩ - Kuno
Ánh Mắt Thương Hại Lương Chấn Nam
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Sao Chờ Mãi Đông Nhi
Giận Lòng Đông Nhi