Nhạc Trữ Tình

Đôi mắt người xưa Hoàng Hải Đăng
Xuân Tình Ngọc Ánh
Ăn Năn Lưu Ánh Loan - Doãn Minh
Vậy Là Mình Xa Nhau Đàm Vĩnh Hưng
Tình Lẻ Bóng Nguyễn Thành Viên
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Một Mình Thôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Chúa Và Con Linh Mục Quang Lâm