Nhạc Trữ Tình

Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
Lòng Mẹ Lê Sang
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Bài Ca Tết Cho Em Đinh Quốc Cường
Đem Bán Chữ Tình Trương Phi Hùng
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Tiếng Muôn Thiên Thần Linh Mục Quang Lâm
Đà Lạt Hoàng Hôn Việt Hoàn - Anh Thơ