Nhạc Trữ Tình

Mưa Chiều Nhớ Ai Trần Nhật Quang
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Gian Dối Cẩm Loan
Đường Tình Đôi Ngả Giao Linh - Sơn Hạ
Giã Từ Le Minh Bau - Nhật Bình
Giã Từ Le Minh Bau
Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Đêm Tạ Từ Le Minh Bau
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt