Nhạc Trữ Tình

LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Qua Cơn Mê Trần Xuân
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
Mừng Tuổi Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Bạc Tình Khánh Bình
Bến Mới Phi Bằng
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
Mưa Nửa Đêm Khưu Thúy
Kiếp Đam Mê Đàm Vĩnh Hưng