Nhạc Trữ Tình

Tình Sử Trương Chi Phương Vũ Linh
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Dương Chấn Huy
Cánh Thiệp Đầu Xuân Phương Anh Bolero
Vợ Tôi Khắc Quốc Hải
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
Sống Giả Cao Hoàng Nghi
Tình Cha Dương Chấn Huy
Hương Tình Yêu Đoàn Việt Phương
Hãy Về Đây Bên Anh Hương Ngọc Vân
Tủi phận Dương Chấn Huy