Nhạc Trữ Tình

Ơn Thầy Bùi Tuyết Mai
Chiếc xuồng Tuyết Mai - Lê Minh Trung
Hương Tóc Mạ Non Hoàng Minh Thắng
Tơ Duyên Chế Thanh
Qua Cơn Mê Quỳnh Như
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Nhạt Nắng Ngọc Hân
Lô Tô Nghiệp Quật Khưu Huy Vũ - Khánh Bình