Nhạc Trữ Tình

Miền Tây Quê Tôi Dương Nghi Đình
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Trách ai vô tình Lương Tấn Đạt
Nghèo Chế Thanh
Người Đi Ngoài Phố Trương Phi Hùng
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Xin trả cho em Quang Minh - Diễm Quỳnh
Bàn Tay Chúa Đó Linh Mục Quang Lâm
Gái nhà nghèo Lý Diệu Linh
Đêm Tóc Rối Bảo Hưng - Như Hoa
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Đạo làm con Huỳnh Nguyễn Công Bằng