Nhạc Trữ Tình

Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn
Phụ Bạc Xuân Viên
Thương cô gái bến tre Khang Lê - Khánh Anh
Em Gái Quê Hiền Ngân
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
Mây Chiều Lâm Nhật Thanh
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Tình Duyên Đầu Năm Sỹ Luân - Phi Loan
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm