Nhạc Trữ Tình

Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - vân My
Câu Hát Tình Quê Võ Hoàng Lâm
Mộng Bước Em Về Micae Lê Hùng
Giận Mà Thương Từ Như Tài
Cho tôi được một lần Chung Tử Lưu - Khả Tú
Noel Tình Nồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Giếng Quê Trần Nguyên Thắng
Phũ Phàng Tuấn Quang